Kirjeldus

Intraoraaline kõvastumisaeg, mis algab jäljendilusika suhu asetamisest. Puudubminimaalne tööaeg. Puudub vajadus oodata kasutamata tööaja lõpuni.
Asetada jäljendilusikas patsiendi suhu ja alustada ajajälgimist (1:15 minutit super-kiire materjali puhul või 2:00 minutit normaalkõvastumisajaga materjali puhul).